Τα γλυπτά που λείπουν από τον Παρθενώνα

Από τον γλυπτό διάκοσµο του  ναού σώζονται τα ακόλουθα τµήµατα:
Μετώπες
  Ανατολική πλευρά(  Γιγαντο µαχία )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως:όλες οι πλάκες(14) -στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα
 ∆υτική πλευρά(  Α µαζονο µαχία )
• στη θέση τους στο µνηµείο:όλες οι πλάκες(14)
 Βόρεια πλευρά( Τρωικός   Πόλεµος  )
 • στη θέση τους ή στο Μουσείο Ακροπόλεως:13πλάκες ακέραιες ή σε θραύσµατα
 Νότια πλευρά( αγώνας   Λαπιθών- Κενταύρων )
• στη θέση τους στο µνηµείο:1 πλάκα
• στο Μουσείο Ακροπόλεως:11 πλάκες ακέραιες ή σε θραύσµατα
• στο Βρετανικό Μουσείο:16πλάκες ακέραιες ή σε θραύσµατα(θραύσµατα των 6από αυτές φυλάσσονται και στο Μουσείο Ακροπόλεως)
 Αετώµατα
  Ανατολικό αέτωµα( γέννηση της   Αθηνάς  )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως: 4 μορφές(C, H, N, P)
• στο Βρετανικό Μουσείο:10 µορφές(A, B, D, E, F, G, K, L, M, O)
 ∆υτικό αέτωµα( αγώνας   Αθηνάς  και  Ποσειδώνα )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως: 8 μορφές(B, E, J, K, S, U, V, W)
• στο Βρετανικό Μουσείο: 4 μορφές(A, P, Q, T)
• θραύσµατα της ίδιαςµορφής στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο Ακροπόλεως:6 μορφές(C, H, L, M, N, O)
 Ζωφόρος
   Απεικόνιζε τα Μεγάλα Παναθήναια και την αποτελούσαν 115πλάκες(119ανάγλυφες επιφάνειες,αφού
οι γωνιαίοι λίθοι αριθµούνται διπλά).Από αυτές σώζονται πλήρεις ή σε θραύσµατα 112πλάκες.
Ειδικότερα
: ∆υτική πλευρά( σώζονται και οι 16 πλάκες  )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως:13πλάκες
• στο Βρετανικό Μουσείο: 2πλάκες
• θραύσµατα της ίδιας πλάκας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο Ακροπόλεως:1 πλάκα
 Νότια πλευρά( σώζονται41 πλάκες  )
• στη θέση τους στο µνηµείο: 2πλάκες
• στο Μουσείο Ακροπόλεως:12πλάκες
• στο Βρετανικό Μουσείο: 24 πλάκες
• θραύσµατα της ίδιας πλάκας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο Ακροπόλεως: 3πλάκες  βόρεια πλευρά( σώζονται46 πλάκες  )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως: 24πλάκες
• στο Βρετανικό Μουσείο:15πλάκες
 • θραύσµατα της ίδιας πλάκας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο Ακροπόλεως: 7πλάκες  Ανατολική πλευρά( σώζονται9πλάκες  )
• στο Μουσείο Ακροπόλεως: 3πλάκες
• στο Βρετανικό Μουσείο:1 πλάκα
• θραύσµατα της ίδιας πλάκας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο Ακροπόλεως: 5πλάκες
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.