" Ας αφήσουμε τον πεσιμισμό για καλύτερες μέρες "

  Η χώρα βρίσκεται σε γενική κρίση...
Κρίση για όσους πίστεψαν στα καθεστώτα, κρίση για όσους πίστεψαν στα κόμματα, τα οποία υπόσχονταν να χτυπήσουν το σύστημα και στο τέλος γίναν διαχειριστές του, κρίση για όσους πίστεψαν σε μαγικές συνταγές της εξουσίας...
  Τι θα κάνουμε;;;  Θα παραιτηθούμε από την ελπίδα;;; Εγώ θα έλεγα, Οχι !

Υπάρχουν Ελλήνες (;) που θέλουν να εξαφανίσουν το Μνημείο «η Ναυμαχία της Σαλαμίνας»! | αἰέν ἀριστεύειν

ΠΛΑΚΑ!.."Ο αρχαιότερος οικισμός της Ευρώπης"

  Ο βράχος της Ακρόπολης και οι πλαγιές της, κατοικήθηκαν από κοινωνίες ανθρώπων, για μια συνεχή ιστορική διαδρομή 6000 χρόνων.
  Η σημερινή Αθηναϊκή συνοικία της Πλάκας, είναι η τελευταία μορφή, μιας μακραίωνης οικιστικής ιστορίας.
  Οργανωμένη κατοίκηση της περιοχής, διαπιστώνεται για πρώτη φορά στην μυκηναϊκή εποχή.
Παρόμοια αλλά πιο περιορισμένη οικιστική εικόνα, μαρτυρείται από τα ευρήματα των ανασκαφών, την εποχή του Σιδήρου(10ος-9ος αι. π.χ.)